Կանոնադրական կապիտալ

30.06.17թ.-ի դրությամբ «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կանոնադրական հիմնադրամը կազմել է 20,489,652,500 ՀՀ դրամ, որը ներառում է տեղաբաշխված 172,886,525 սովորական բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 100 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 հատ արտոնյալ բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: