Ռազմավարություն


Ռազմավարություն

Յունիբանկի հիմնական նպատակներն են ՀՀ բանկային համակարգում իր դիրքերի ամրապնդումը, բիզնեսի ծավալների աճը և բարձր շահութաբերություն ունեցող ուղղությունների զարգացումը, գործունեության արդյունավետության բարձրացումը` ժամանակակից տեխնոլոգիաների և կառավարման մեթոդների ներդրման, ավտոմատացման, մասնաճյուղային ցանցի և վաճառքների ուղիների ընդլայնման և հաճախորդամետ քաղաքականության միջոցով: