Բաժնետոմսի գինը

Բաժնետոմսեր

ՀԱՊ

ՑՈՒՑ

ՎԵՐՋԻՆ

ՕՐ

ՄԻՋ

ԱՐԺ

ԱՌԱՎ

ՆՎԱԶ

ԳՈՐԾ

ՔԱՆԱԿ

ԾԱՎԱԼ

UNIB

C

230.00

24.10.2019

230.01

AMD

240.00

230.00

16

137,155

31,547,690.00