Բաժնետոմսի գինը

Բաժնետոմսեր

ՀԱՊ

ՑՈՒՑ

ՎԵՐՋԻՆ

ՕՐ

ՄԻՋ

ԱՐԺ

ԱՌԱՎ

ՆՎԱԶ

ԳՈՐԾ

ՔԱՆԱԿ

ԾԱՎԱԼ

UNIB

C

230.00

28.07.2020

231.10

AMD

240.00

230.00

2

543

125,490.00