Բաժնետոմսի գինը

Բաժնետոմսեր

ՀԱՊ

ՑՈՒՑ

ՎԵՐՋԻՆ

ՕՐ

ՄԻՋ

ԱՐԺ

ԱՌԱՎ

ՆՎԱԶ

ԳՈՐԾ

ՔԱՆԱԿ

ԾԱՎԱԼ

UNIB

C

230.00

18.02.2019

230.00

AMD

230.00

230.00

1

24,125

5,548,750.00